Erasmus+ pályázatok

2019-es:

A „Keményes tanárok Európában” című, 2019-1-HU01-KA101-060718 számú mobilitási pályázatunkkal célunk az iskola Erasmus+ csapatának megszilárdítása és több kolléga bevonása a nemzetközi pályázatokba. Szeretnénk, hogy a tanulói mobilitási pályázatok hatékonyabbá váljanak, a tanári mobilitások száma növekedjen, és a projektek során elsajátított tapasztalatok elősegítsék a jövőben a stratégiai partnerségi pályázatokban való részvételt. Mindez hozzájárul az iskola nemzetköziesítéséhez, és lehetőséget biztosít ahhoz, hogy az itt élők is esélyt kapjanak tapasztalatszerzése, szakmai fejlődésre külföldön, és nyitottabbá váljanak más kultúrák felé.

A pályázat célja továbbá a digitális kompetenciák fejlesztése, mely a mai világban elengedhetetlen. Az IKT eszközök megfelelő használatával, korszerű módszerek megismerésével szeretnénk a tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztését segíteni, valamint a kevésbé motivált diákok érdeklődését is felkelteni, újfajta módszertani eszközökkel bevonni őket a tanulási folyamatba. A tanulás iránti motiváció növelése hozzájárul a tanulók tudásszintjének emelkedéséhez, ezzel a lemorzsolódás csökkentéséhez, valamint a színvonalas oktatás-képzés megvalósításához, hosszútávon pedig az iskola jó hírnevének növeléséhez.

 

Nyelvi felkészülés:
Zajlanak a nyelvi felkészülések. Mivel mindkét résztvevő nyelvszakos, ezért otthon, önállóan készülnek német illetve angol/olasz nyelvleckék segítségével, a „Deutsch-to-go” és a „Duolingo” alkalmazásokon keresztül.

Kulturális felkészülés:
Zajlanak a kulturális felkészülések. A járványhelyzethez igazodva először otthon, önállóan, különböző weboldalak segítségével készültek a résztvevők a firenzei, valamint a regensburgi továbbképzésekre. Később, a személyes kapcsolatok segítségével, más intézményekből korábbi években kiutazó kollégák beszámolóit is megismerhették a résztvevők, melyek jelentős mértékben elősegítik a felkészülést kulturális szempontból is. A fogadó intézményekkel történő folyamatos kapcsolattartás szintén segíti az előkészületeket.

Kiválasztott kurzusok:

Auffrischungskurs für Deutschlehrer

Helyszín: Németország, Regensburg

Időpont: 2021. július 19-30.

További információk: www.horizonte.com/de-deutschkurse/deutschkurse/kurse-fur-deutschlehrer

 

Social Media in the classroom

Helyszín: Olaszország, Firenze

Időpont: 2021. július 19-24.

További információk: www.teacheracademy.eu/course/social-media-in-the-classroom/

Módszertani és munkaközösségi felkészülés:
Az előkészületek során a résztvevők a munkaközösségük tagjait is bevonták a pályázatba. A humán és a nyelvi munkaközösség tagjai módszertani megbeszéléseket tartottak. A kollégák átbeszélték a munkaközösségi igényeket, valamint meghatározták a lehetséges fejlesztendő területeket. A megbeszélésről egy szófelhő készült, összefoglalva a főbb pontokat. Megtörténtek az előkészületek a kurzusok utáni disszeminációs tervek megvalósítására. A pályázattal kapcsolatos tudnivalókat a tanévzáró értekezleten ismertették az oktatói testület tagjaival.

A pályázat egyik elsődleges célja a digitális kompetencia fejlesztése. Ezért az előkészületek során tanulói és tanári kérdőívek készültek. A kérdőívek célja, hogy egy általános képet kapjunk a tanulók, valamint a résztvevő kollégák IKT eszközhasználati szokásairól, milyen eszközt, milyen gyakran, mire használnak leginkább, és ezekkel kapcsolatban milyen tapasztalataik vannak eddig. A kérdőívek a mobilitások megvalósítása, az ott megszerzett tapasztalatok alkalmazása után ismét kitöltésre kerülnek majd, és az eredmények a disszemináció szakaszában ismertetésre kerülnek.

2020-as:

A „Módszertani megújulás és közösségépítés a Keményben” című, 2020-1-HU01-KA101-078471 számú mobilitási pályázatunkkal célunk az iskola Erasmus+ pályázatainak összehangolása, és az iskola nemzetköziesedési stratégiájának továbbfejlesztése. Szeretnénk, hogy a tanulói és a tanári mobilitási projektek során elsajátított kompetenciák elősegítsék a pályázatok minőségbeli javulását, a jövőben pedig a stratégiai partnerségi pályázatok kezdeményezését, ezáltal hozzájárulva az iskola és a régió nemzetköziesítéséhez.

A pályázat célja az oktatás-képzés színvonalának növelése az iskolában, melyhez átfogó módszertani megújulás szükséges. Célunk a kulcskompetenciák – különösen a digitális és idegen nyelvi kompetenciák – kreatív fejlesztése a tanítási órákon. Olyan módszerek megismerése a cél, melyek segítik mind a kiemelkedően tehetséges, mind a tanulási/magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztését heterogén tanulócsoportjainkban.

A módszertani megújulás mellett szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni a személyiségfejlődés jelentőségére is. A pozitív gondolkodásmód és a szoft készségek támogatásával célunk egy összetartó iskolai közösség kialakítása. Hiszünk abban, hogy magas szintű oktató-nevelő munka akkor valósulhat meg igazán, ha mind a diákok, mind a tanárok jól érzik magukat – fizikailag és lelkileg is –, kellő módon együtt tudnak működni, támogatják egymást. A pozitív iskolai légkör kialakítása ezért kulcsfontosságú.

Nyelvi felkészülés:

A nyelvi felkészülések folyamatosan zajlanak. Egyrészt önállóan, online alkalmazások, weboldalak és filmek segítségével frissítik fel a résztvevők az angol illetve a német nyelvtudásukat, másrészt a nyelvszakos kollégák segítségével. Továbbá, az olaszországi képzésekre utazók együtt is igyekeznek elsajátítani az alapvető olasz kifejezéseket.

Kulturális felkészülés:
Zajlanak a kulturális felkészülések. A járványhelyzethez igazodva eleinte otthon, önállóan, különböző weboldalak, közösségi oldalon lévő csoportok, könyvek, filmek segítségével készültek a résztvevők a firenzei, valamint a berlini továbbképzésekre. Később, a korábbi intézményi Erasmus+ pályázatokban résztvevő kollégák személyes beszámolói segítették a felkészülést. A 2019 őszén megvalósult Erasmus+ pályázat keretein belül az olaszországi Torinóba kilátogató kollégák tartottak képes beszámolót az olasz tanulmányútjukról. Továbbá, a 2019 tavaszán, a Tempus Közalapítvány által meghirdetett berlini partnerkereső szemináriumon résztvevő kolléga segítette a jelenleg Berlinbe készülő kolléganőt, személyes beszámolóval, térképpel, hasznos tippekkel hozzájárulva a kinttartózkodás sikerességéhez.

Kiválasztott kurzusok:

2 Wochen intensiv Deutschkurs und CLIL für Lehrer

Helyszín: Németország, Berlin

Időpont: 2021. július 5-16.

További információk: www.teacheracademy.eu/course/2-wochen-deutsch-clil/

 

A satisfying school experience: strategies and skills for teachers & Creative Strategies for Language Teachers: Make it easy, make it real!

Helyszín: Olaszország, Firenze

Időpont: 2021. július 5-17.

További információk:

www.teacheracademy.eu/course/strategies-skills-teachers/  www.teacheracademy.eu/course/creativity-in-language-teaching/

 

Integrating creativity and innovation into teaching

Helyszín: Olaszország, Firenze

Időpont: 2021. július 12-17.

További információk: www.teacheracademy.eu/course/integrating-creativity-innovation-teaching/

 

Szoft készségek erős tanárok számára

Helyszín: Olaszország, Firenze

Időpont: 2021. augusztus 2-7.

További információk: www.teacheracademy.eu/course/szoft-keszsegek-eros-tanarok-szamara/

Módszertani és munkaközösségi felkészülés:
Az előkészületek fontos része a munkaközösségi és módszertani felkészülés. Ezért a résztvevők a munkaközösségük tagjait is bevonták a pályázatba, megbeszéléseket tartottak. A humán és a nyelvi munkaközösség tagjai megvitatták a munkaközösségi igényeket, valamint hogy a kiválasztott kurzusokon szerezhető tapasztalatok hogyan tudnak majd a mindennapi munkában segíteni. Mindkét munkaközösség számára fontos terület a heterogén tanulói csoportok motiválása, jó gyakorlatok megismerése az online oktatás területén, a digitális eszközök értő használata és a szoft készségek fejlesztése. Megtörténtek az előkészületek a kurzusok utáni disszeminációs terv megvalósítására. A pályázattal kapcsolatos tudnivalókat a tanévzáró értekezleten ismertették az oktatói testület tagjaival.

A pályázat egyik fő célja a kreativitás, együttműködés, közösségépítés és a szoft készségek fejlesztése. Az előkészületek során ezért az iskolai kreatív klíma kérdőívet használtuk, hogy minél több tanuló véleményét megismerjük azzal kapcsolatban, hogy hogyan látják az iskolai közösséget, mennyire érzik jól magukat. A kérdőív elemzéséből kiderül, hogy a válaszadók több mint fele boldog és elégedett a Keményben, azonban a válaszok arra is rávilágítanak, hogy a diákok egy része örömmel venne még több közös programot, nagyobb összetartást. Ezért a kiválasztott kurzusok reményeink szerint segítenek majd abban, hogy a már meglévő jó-gyakorlatok mellett még több közösségépítő módszert megismerhessünk.

A pályázat másik fontos célja a módszertani megújulás. Ennek elérése céljából tanulói és tanári kérdőívek kitöltésére került sor. Ezáltal egy átfogó képet kaphattunk a diákok tanulási stílusairól, valamint a résztvevő kollégák pedagógus kompetenciáiról, különös tekintettel a digitális kompetenciákra. A kérdőívek a mobilitások megvalósítása, az ott megszerzett tapasztalatok alkalmazása után ismét kitöltésre kerülnek majd, és az eredmények a disszemináció szakaszában ismertetésre kerülnek.

A pályázat célja még az iskolai honlap fejlesztése, ezzel kapcsolatban is megkérdezésre kerültek a diákok. A tanulók összességében elégedettek a honlappal és az iskola közösségi oldalával, mégis sok ötletet adtak a jövőbeni fejlesztésekhez, amiket a kiválasztott kurzusokon szerzett tapasztalatok majd segítenek a megvalósításban.